ileri Derecede Excel Kursu

ileri Derecede Excel

Microsoft Excel programı Eğitimi işletmeler tarafından tercih edilen Office ailesinin en güçlü yazılımlarından biridir. Excel kullanımı birçok yazılımdan farklı olarak, üç seviyeden oluşmaktadır. Bunlar; Excel Temel, Excel İleri ve Excel Makro seviyeleridir. İleri raporlama tekniklerini barındırmakla birlikte, Excel’e dair hızlı ve pratik bilgilerin verildiği, az zamanda çok iş yapabilme becerisinin edinildiği bir eğitim programıdır. Excel’e bu yönleriyle hakim bir kullanıcıya işletmeler çok fazla ihtiyaç duymaktadırlar.

Basvuru Formu iletisim!
Kurs Programi ?

TEMEL FONKSİYONLAR (TEKRAR) BİLGİLERİNE EK OLARAK

- Veri Bilgi Girme
- Biçim Boyacısı
- Seri Veri Girme
- Özel Liste Oluşturmak
- Hücreye Açıklama Eklemek
- Excel'de Web Sayfası Formatında Teklif Hazırlama
- Grafik Serileri ile İşlemler Yapmak

ileri Excel Kursu - FONKSİYONLAR

- Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak
- Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
- Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
- Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
- İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
- Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY

ileri Excel Kursu - VERİ TABANLARI

- Veri tabanı terminolojisi
- Veri formları ile çalışmak
- Verileri Sıralamak (Sort)
- Verileri Süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)
- Veri formları ile çalışmak
- Verileri Belirli Başlıklar Altında
- Filtrelemek ve Özetlemek
- Sütunları Bölmek (Text To Columns)
- Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)
- Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)

ileri Excel Kursu - ÇOKLU SAYFALARDA ÇALIŞMAK

- Hyperlinkler kullanmak
- Çoklu sayfada formüller ile çalışmak
- Veri tablolarını birleştirmek
- Gruplama Düğmeleri Kullanmak

ileri Excel Kursu - ÖZET TABLOLAR

- Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek
- Özet Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek
- Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek
- Özet Grafik (Pivot Chart) Almak

ileri Excel Kursu - LİSTELER

- Liste oluşturmak
- Listeler düzenlemek
- Liste seçeneklerini kullanmak

ileri Excel Kursu - VERİ İNCELEME

- Veri tablosu kullanmak
- Hedef ara kullanmak
- Çözücü ile çalışmak
- Senaryolar yaratmak
- Denetim araç çubuğu ile formül denetimi yapmak

ileri Excel Kursu - ÇALIŞMA KİTABINI KORUMA VE PAYLAŞIMA AÇMA

- Çalışma sayfasını korumak
- Çalışma kitabını korumak
- Çalışma kitabını paylaşıma açmak
- Paylaşıma açılmış bir çalışma kitabını paylaşıma izlemek
- Yapılan çalışmaları kabul ve reddetmek

ileri Excel Kursu - MAKROLAR

- Makroları kaydetmek ve çalıştırmak
- Makroları nesnelere atamak
- Makroları menülere atamak
- Makroları düzenlemek , isimlendirmek ve silmek

Kimler Katilabilir ?

Genellikle beyaz yaka personellerin tercih ettiği bu programa, kariyerinde daha ileriyi hedefleyen, Excel ile rapor hazırlarken günlerce uğraşarak zaman kaybeden ve “bunun mutlaka kolay bir yolu olmalıdır” iç sesini duyan herkes bu eğitime katılabilir ve katılmalıdır.

Kurs size ne kazandirir ?

Katılımcılar, gelişmiş filtreleme işlemlerini yapabilecek, tablolarını başka kullanıcılarla paylaşabilecek, Özet Tablo(Pivot Table) tablo oluşturabilecek, farklı yerlerdeki verileri bütünleyebilecek (Consolidation), dosyalarını bozulmalara karşı koruyabilecek ve şifre verebilecek, basit makrolarını oluşturabilecek, veri hesap tabloları (DataTable) oluşturabilecek, Hedef arama (Goal Seek) komutunu kullanabilecek, Senaryo yöneticisi (Scenarios Manager) ile senaryolar,raporlar yaratabilecek ve bu raporların sunumu için PowerPoint ile doğru entegrasyon yöntemlerine hakim olabileceklerdir. Listeleri sıralatıp, filtreleme yapabilecek ve başka kullanıcılarla paylaşabilecek, Özet Tablo(Pivot Table) tablo oluşturabilecek, Farklı yerlerdeki veriyi bütünleyebilecek (Consolidation), Dosyalarına şifre verebilecek, Basit macrolarını oluşturabilecek, Veri Hesap Tabloları (DataTable) oluşturabilecek, Hedef arama (Goal Seek) komutunu kullanabilecek, Senaryo yöneticisi (Scenarios Manager) ile senaryolar ve raporlar oluşturabilecekler.

On Kosullar ?

Bu programa katılabilmek için, Excel Temel Seviye Kurs programını tamamlamış ya da Excel Temel Seviye kullanıcısı olma ön şartı bulunmaktadır.

Ders Saati ?

40 saat / 5 Hafta

Egitmenler ?

Mustafa YILDIRIM

Rastgele Kurslar