Proje Kontrolu ve Uygulamalari Egitimi

Proje Kontrolu ve Uygulamalari Egitimi

İnşaat sektöründe uygulama esnasında karşılaşılabilecek problemlerin masa başında hızlı ve pratik olarak çözülmesi için çok yönlü, doğru ve pratik proje planlarının geliştirilmesi için hazırlanmış bir eğitimdir.

Basvuru Formu iletisim!
Ders icerigi ?

1- Bir Yapının Oluşması Aşamaları,
• Bölgenin İmara Açılması ve İmar Durumunun Belirlenmesi,
• Arsa için Zemin İncelemelerinin Yapılması
• Harita Aplikasyon Planının Çıkarılması

2- Statik ve Betonarme Proje Kontrolü Aşamaları,
• Ön hazırlık yapılması (Mimari Projenin İncelenmesi)
• Yapı Bilgisinin Alınması
• Yapının Taşıyıcı Sisteminin incelenmesi
• Sistem planlarının incelenmesi
• Temel ve temel aplikasyon planlarının incelenmesi
• Kolon ve kolon aplikasyon planlarının incelenmesi
• Kat kalıp planlarının incelenmesi
• Döşeme kalıp planlarının incelenmesi
• Kiriş kalıp planlarının incelenmesi
• Merdiven kalıp planının incelenmesi
• Betonarme uygulama projesi çizimlerine ilişkin kurallar

3- Taşıyıcı Sistemin İncelenmesi,
• Taşıyıcı sistem seçiminde temel kurallar
• Projeye (paftalara) nasıl bakılır
• Nerelere kiriş konur
• Nerelere kolon / perde konur
• Nerelere döşeme konur
• Kiriş ve kolon/perde boyutları nasıl seçilir
• Döşeme kalınlığı nasıl seçilir
• Akslar nasıl adlandırılır
• Kolon/perde, kirişler ve döşemeler nasıl adlandırılır
• Düzensiz taşıyıcı sistemler
• Derzler

Kimler Katilabilir ?

İnşaat sektöründe tasarım, uygulama veya müşavirlik alanlarında çalışan mimar, mühendis, proje yöneticileri, şantiye şefleri, proje müdürleri, üst ve orta düzey yöneticiler ve diğer profesyonellerin katılmaları önerilir.

Size ne kazandirir ?

• Proje Kontrolü ve Uygulamaları Eğitimi ile gereksiz zaman kaybı, proje hataları, uygulama hataları, yanlış iş planı, fazla metraj, imalat hataları gibi birçok problemi çözme ve tanımlayabilme özelliklerine sahip olursunuz,

• Çok yönlü ve pratik proje planlarının geliştirilmesi, iş analizleri, imalat ve uygulama analizi, efor ve maliyet tahminleri değişim kontrol prosedürleri, proje durum kontrolü gibi birçok konuda bilgi ve yorum yapabilirsiniz,

• Projenin teknik ve teknik olmayan risklerini, gerçekleşme olasılıklarını değerlendirebilir ve projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilirsiniz,

On Kosullar ?

Teknik anlamda mühendislik bilgisine sahip olmak.

Rastgele Kurslar